Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju MOF - dokument ramowy
10.03.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 17.03.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24.03.2014r.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z dokumentem oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

Wszelkie materiały dotyczące konsultacji, w tym również dokument, zamieszczane będą na niniejszej stronie w zakładce "Konsultacje społeczne".

Konsultacje odbywają się na całym terenie trzech gmin: Miasto Biłgoraj, gmniy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Księżpol.

Uwagi, opinie i wnioski należy zgłaszać w terminie prowadzonych konsultacji społecznych za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego na niniejszej stronie. Wypełniony i podpisany formularz należy:
 
  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj lub
  2. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, pokój nr 33 lub
  3. przesłać e-mailem na adres mofbilgoraj@interia.eu.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball